Utveckling av marknadsunder- sökningar av godsflöden.

B-Rail har fått två stora uppdrag att arbeta med utveckling av godsflödesundersökningar i den norra periferin och våra största terminaler i mellersta och södra Sverige. Syftet är att förbättra kvaliteten och användbarheten för såväl forskning och planering som affärsutveckling.