Chefsrekrytering

Så här går det till

Vi tar fram en arbetsplan

Till att börja tar jag fram en arbetsplan tillsammans med dig där vi utgår från ditt företags aktuella förhållanden och framtida ambitioner. Underlaget kan bestå av företagspresentationer, affärsplan, bokslut, budget, prognoser, marknad, produkter och tjänster. I arbetsplanen beskriver vi även arbetsformer, tidsplan och debiteringsprinciper.

Jag hittar kandidater

Jag baserar kravprofilen på den nuvarande affärsplanen och företagets visioner, mål och strategier. När jag letar efter kandidater använder jag mitt dynamiska kandidatregister och ett kvalificerat kontaktnät inom olika branscher. Jag söker kandidater utifrån kravprofilen snarare än att annonsera. Fördelarna med min typ av sökning är att jag kan handplocka ett antal passande kandidater, snarare än att behöva välja en ur en given mängd. Kandidaterna ska inte bara vara bra utan bäst lämpade för den aktuella befattningen.

Jag presenterar sedan kandidaterna, normalt tre till fem stycken, med en personbeskrivning. Vi kontrollerar tillsammans att beskrivningen stämmer med den överenskomna kravprofilen.

Vi handplockar en kandidat

Efter det handplockar vi tillsammans den kandidat som bäst motsvarar kravprofilen. Hela processen tar totalt normalt två till fyra månader. Du får också ett års garanti, vilket innebär att om du inte är nöjd med rekryteringen så gör jag om processen utan kostnad.

 
Rekrytering är inget enhetligt begrepp. Man skiljer på aktörerna chefsrekryteringsföretag och bemanningsföretag.