Partner

Partner inom affärsutveckling

  • Handelshögskolan i Umeå (såväl uppdrag som pro bono)
  • Handelskmmaren i Västerbotten
  • Handelskammaren MittSverige, Sundsvall
  • Handelskammaren MittSverige, Örnsköldsvik
  • Infrastrukturhållare av exempelvis kombiterminaler och flygplatser
  • Kommunala näringslivsorganisationer
  • Kungliga Tekniska Högskolan, Järnvägsgruppen
  • Tillväxtverket och Länsstyrelsen (Diplomerad Stafettkonsult och stödkontrollant)
  • Nässjö Näringslivs AB, NNAB
  • Järnvägsföretag
  • Flygföretag
  • Speditörer
  • Åkerier
  • 3PL företag
  • SE Group (världens största utvecklare av alpina regioner och alpina anläggningar

Pro bono är latin och betyder för den goda sakens skull. Jag fungerar utan arvode som mentor och opponent för masterstudenter och forskare när deras affärsplaner ska granskas i tävlingar, inför kapitalanskaffning och så vidare.


Partner inom chefsrekrytering

  • Olika professionella branschnätverk
  • Större rikstäckande rekryteringsföretag
  • Urvalspsykologer