Hem

Välkommen!

Consultor är ett kunskapsföretag som arbetar med problemlösning och rådgivning inom affärsutveckling och chefsrekrytering. Jag som driver bolaget heter Lars Köhler och du kan läsa mer om mig på sidan Vägen hit.

Jag utvecklar dina affärer och din affärskompetens parallellt. Jag coachar dig så att du själv kan utforma affärsmodeller och hitta värdedrivare. Jag ingår i ett kvalificerat nätverk av professionella konsulter i Sverige. Mitt kontaktnät omfattar såväl företag och organisationer som kommuner och myndigheter.

Läs mer om mina tjänster:

Affärsutveckling

Vill du skapa nya innovativa och lönsamma affärsidéer för kärnverksamheten i ditt företag?

Chefsrekrytering

Jag rekryterar chefer och specialister om du inte vill annonsera själv.

 

Arbetar under två år med RISE, Research Institute Of Sweden, en statlig forsknings- och innovationspartner inom området samhälle och näringsliv. Syftet är att transformera reella case till generella publika offentliga metoder.
Jag jobbar som ordförande i Västerbottens Handelskammares Trafikutskott, närmast inför möte med Riksdagens Trafikutskott angående den nationella transportplanen och med Föreningens Tågoperatörerna med input till regeringens godstransportstrategi till våren 2018.
Vi bygger och kommersialiserar stråken och infrastrukturerna mellan de största regionerna i Norrland och motsvarande i mellersta/södra Sverige, Europa och Asien. Projektpartners och uppdragsgivare är infrastrukturhållare, terminaloperatörer, speditörer, åkerier, hamnföretag, järnvägsföretag, och tredjepartslogistikföretag (3PL).
Vi använde vår egenutvecklande affärsmodell – Kommersialisering av infrastruktur som nu är såld/överlåten till en offentlig statlig samhällsutvecklare som nu arbetar med att göra en användbar webbversion av modellen.