Hem

Välkommen!

Consultor är ett kunskapsföretag som arbetar med problemlösning och rådgivning inom affärsutveckling och chefsrekrytering. Jag som driver bolaget heter Lars Köhler och du kan läsa mer om mig på sidan Vägen hit.

Jag utvecklar dina affärer och din affärskompetens parallellt. Jag coachar dig så att du själv kan utforma affärsmodeller och hitta värdedrivare. Jag ingår i ett kvalificerat nätverk av professionella konsulter i Sverige. Mitt kontaktnät omfattar såväl företag och organisationer som kommuner och myndigheter.

Läs mer om mina tjänster:

Affärsutveckling

Vill du skapa nya innovativa och lönsamma affärsidéer för kärnverksamheten i ditt företag?

Chefsrekrytering

Jag rekryterar chefer och specialister om du inte vill annonsera själv.

På gång just nu

Vi bygger regionala affärsplattformar mellan de tre största regionerna i Norrland och motsvarande i mellersta/södra Sverige och Europa. Projektpartners och uppdragsgivare är infrastruktur-hållare, terminaloperatörer, speditör-er, åkerier, hamnföretag, järnvägs-företag, och tredjepartslogistikföre-tag (3PL).
Vi använder vår egenutvecklande affärsmodell – Kommersialisering av infrastruktur – för utveckling av dessa logistiska regioner genom att bygga affärsmässiga infrastrukturer kring de fysiska längs våra större stråk i Botniska Korridoren. Vi har ca 700 företags informationer om marknadsutveckling, godsflöden, terminalbehov och i förekommande fall etableringsplaner i nya regioner.