Hem

Välkommen!

Consultor är ett kunskapsföretag som arbetar med problemlösning och rådgivning inom affärsutveckling och chefsrekrytering. Jag som driver bolaget heter Lars Köhler och du kan läsa mer om mig på sidan Vägen hit.

Jag utvecklar dina affärer och din affärskompetens parallellt. Jag coachar dig så att du själv kan utforma affärsmodeller och hitta värdedrivare. Jag ingår i ett kvalificerat nätverk av professionella konsulter i Sverige. Mitt kontaktnät omfattar såväl företag och organisationer som kommuner och myndigheter.

Läs mer om mina tjänster:

Affärsutveckling

Vill du skapa nya innovativa och lönsamma affärsidéer för kärnverksamheten i ditt företag?

Chefsrekrytering

Jag rekryterar chefer och specialister om du inte vill annonsera själv.

 

På gång just nu

Jag är ordförande i Västerbottens Handelskammares Trafikutskott.


Vi bygger och kommersialiserar stråken och infrastrukturerna mellan de största regionerna i Norrland och motsvarande i mellersta/södra Sverige, Europa och Asien. Projektpartners och uppdragsgivare är infrastrukturhållare, terminaloperatörer, speditörer, åkerier, hamnföretag, järnvägsföretag, och tredjepartslogistikföretag (3PL).