Affärsutveckling

  • Ackordcentralen Norrland AB
  • Advokatbyråer
  • Almi Företagspartner Mitt AB, Västernorrland
  • Almi Företagspartner Nord AB
  • Boda Borg AB, Torpshammar (affärsplattform)
  • Compass Group Management AB
  • Etablering av utländskt teknikkonsultföretag till Mälardalen
  • Eurest
  • Folkets Hus & Park Sundsvall
  • Industrigruppen/Handelskammaren i Örnsköldsvik
  • Infrastruktur i Umeå AB.
  • Internationell husvagnstillverkare (varumärkesvärdering)
  • Jernhusen
  • Jukkas AB
  • Kvarkenrådet
  • Lycksele Kommun (gemensamt marknads- föringsbolag & djurparken)
  • Länsstyrelsen i Norrbotten (turismanalyser av länet)
  • Länsstyrelsen i Västerbotten (företagsanalyser)
  • Medirest
  • Möbelkedjor
  • Nora kommun (affärsplattform för turism)
  • Nordlands Fylkeskommune
  • Riksrevisionen
  • Storuman kommun (företagsvärdering av energiverk i samband med överlåtelse)
  • Storumans Flygplats AB (affärsplattform)
  • Storumans Kommun (transportutredningsr).
  • Strömma Turism & Sjöfart AB
  • SUAB
  • Sundsvalls kommun/Handelskammaren i Sundsvall
  • Sveriges Åkeriföretag Norr
  • Swedavia
  • Umeå Bilfrakt AB/Bilfrakt.se
  • Umeå Kommun
  • Utveckling av affärsplattformar för åtta olika destinationsmarknadsbolag-/föreningar i Norrland
  • Volvo Lastvagnar AB, Umeå
  • Västerbottens läns landsting (utveckling av mötesindustri och turism)

Ytterligare referenser fås på begäran.

umea_logoTillvaxtverket_logo

 


jernhusen_logo

fazer_logo

eurestse_top_left

Medirest_logga

Vbottens handelskammare_logo