Min affärsidé

Min affärsidé är att parallellt utveckla dina 
affärer och den personella kompetensen på ditt företag. Jag coachar privata och offentliga företag och projektorganisationer när de tar fram affärsmodeller och ser till att de kontinuerligt har rätt kompetens, såväl på ledningsnivå som bland specialisterna.

Målet är att uppdragsgivaren efter genomfört uppdrag själv ska kunna uppdatera sin affärsplattform och maximera sin affärs- och organisationsnytta.

Jag arbetar över hela Norden med tyngdpunkt på Sverige och Norrland. Jag har ett mycket stort och professionellt nätverk med kontakter inom näringslivets olika branscher och offentlig förvaltning.