Monthly Archives: september 2013

Logistisk vänortsutveckling.

Kommande uppdrag under år 2013 och 2014 handlar om godsstråken Jönköping/Nässjö – Sundsvall –Umeå–Norrbotten och Stockholm – Sundsvall – Umeå – Norrbotten samt Göteborg – Sundsvall. Våra events kommer att följas av fackpress under två år (se bland annat Sveriges Åkeriföretags magasin och hör SR P1:s Vetenskapsradios “Vetandets Värld”.

Utveckling av marknadsunder- sökningar av godsflöden.

B-Rail har fått två stora uppdrag att arbeta med utveckling av godsflödesundersökningar i den norra periferin och våra största terminaler i mellersta och södra Sverige. Syftet är att förbättra kvaliteten och användbarheten för såväl forskning och planering som affärsutveckling.

Dotterbolaget B-Rail Commercialization of Infrastructure AB ska utvärdera ett nytt kombikoncept åt en stor statlig affärsaktör.