Logistisk vänortsutveckling.

Kommande uppdrag under år 2013 och 2014 handlar om godsstråken Jönköping/Nässjö – Sundsvall –Umeå–Norrbotten och Stockholm – Sundsvall – Umeå – Norrbotten samt Göteborg – Sundsvall. Våra events kommer att följas av fackpress under två år (se bland annat Sveriges Åkeriföretags magasin och hör SR P1:s Vetenskapsradios “Vetandets Värld”.