Vägen hit

Från industri till tjänsteföretag

1973–1975

Jag var ekonomiansvarig på Utternbåtar AB.

1976–1984

Jag var ekonomichef och senare VD på Norrlands Hydraulic AB.

1985–1989

Jag var VD på Universum i Umeå AB.

1984

Jag startade företaget Hydraulcenter i Norrland AB tillsammans med några tidigare medarbetare inom hydraulik. Företaget blev så småningom förvärvat av Specma Hydraulic Group. De har sedan förvärvat de större företagen inom branschen som Alentec och Näsström System AB. Specma Component AB har idag ca 80 anställda i vår region och 600-800 totalt, beroende på konjunkturläge.

1988

Jag startade mitt företag Consultor Företagskonsult Lars Köhler AB under hösten. Jag arbetar inom ett flertal olika branscher, till exempel försäkring, banker och dagspress. Läs mer om detta under Branscher.


Jag har under åren haft ett tjugotal styrelseuppdrag, men idag åtar jag mig inte styrelseuppdrag på grund av risk för jäv. Däremot har jag ett antal uppdrag som bollplank eller mentor till VD och företagsledning.

Jag har också varit operativ VD på konsultbasis i ett femtontal bolag i flera olika branscher. Exempel på uppdrag är:

  • Universum i Umeå AB
  • Dundret, Gällivare
  • BD Fisk AB, Luleå
  • Olika liftbolag
  • Mindre och medelstora företag inom industrin